Nerds.dk - Hifi, Stereo & Lyd Community

Årsregnskab fra B&O

Trods stigende omsætning, især for B&O Play, så er underskuddet trecifret, men dog stadig bedre end sidste år.

B&O har det sidste år mistet 117 millioner kroner, dog en forbedring fra de 208 millioner i forrige regnskabsår. Der er fremgang, især for B&O Play der endnu en gang æder af B&O's TV og højttaleromsætning, og nu står for 42% af omsætningen, satsningen på det mere prisvenlige segment har vist sig at være en særdeles god ide. 

Koncernen regner med at nedbringe underskuddet yderligere ved at skære ned på egne butikker, og i højere grad satse på shop-in-shops.


Herunder følger den officielle pressemeddelelse, hele årsregnskabet, inkl. kvartalsrapport kan fremsendes til interesserede, send blot email til mail@nerds.dk.

Årsregnskab fra Bang & Olufsen: Omsætningen steg med 12 procent 
 
Bang & Olufsen har offentliggjort regnskabet for 2016/17.  
 
Struer, 12. juli 2017 
 
Administrerende direktør i Bang & Olufsen, Henrik Clausen, udtaler om regnskabet:  
 
"I 2016/17 fortsatte Bang & Olufsen fremgangen og leverede tilfredsstillende vækst, forbedrede virksomhedens lønsomhed og genererede positive frie pengestrømme. Vi har haft fokus på at levere nye og innovative produkter til vores kunder, udvikle vores brandpartnerskaber og skabe en mere agil forretningsmodel, og det har bidraget til at styrke vores underliggende forretning og resultater." 
 
"Vi har stadig et stykke vej, før vi har nået vores langsigtede mål, men vores fremgang viser, at vi er på rette spor. Vi vil fortsætte med at eksekvere på vores strategi og styrke vores fokus på virksomhedens kernekompetencer, så vi fastholder det nuværende vækstmomentum og forbedrer lønsomheden i forretningen.”  
 
Bang & Olufsens årsrapport kan findes på http://www.bangolufsen.com/da/corporate/investors/company-annoucements  
 
Væsentlige punkter fra regnskabet: 
 
2016/17 sammenholdt med 2015/16
Koncernens omsætning var 2.954 millioner kroner i 2016/17. Det var en fremgang på 12 procent (14 procent i lokal valuta), hvilket var i overensstemmelse med de udmeldte forventninger for året
Forretningsenheden B&O PLAY viste en stærk vækst på 27 procent (28 procent i lokal valuta), og forretningsenheden Bang & Olufsen viste en vækst på 3 procent (5 procent i lokal valuta)
Koncernens bruttomargin var 38,1 procent mod 36,1 procent sidste år. Der var tale om en forbedring af bruttomarginerne i både Bang & Olufsen og B&O PLAY i forhold til sidste år
Frie pengestrømme i 2016/17 var 307 millioner kroner mod -187 millioner kroner sidste år. Udviklingen var påvirket af den sidste betingede betaling fra HARMAN på 93 millioner kroner og af 123 millioner kroner fra salget af det tjekkiske datterselskab
EBITDAC (resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og kapitalisering) var 25 millioner kroner sammenlignet med -106 millioner kroner sidste år. EBITDAC i den underliggende forretning var 81 millioner kroner sammenlignet med 14 millioner kroner i den underliggende forretning sidste år, hvilket er en forbedring på 67 millioner kroner. Det svarer til en EBITDAC-margin på 2,7 procent, hvilket var i overensstemmelse med den udmeldte forventning om en EBITDAC-margin på 2-3 procent. 

 

Bang & Olufsen vil styrke sit fokus på virksomhedens kernekompetencer og fortsætte implementeringen af en mere agil forretningsmodel med henblik på at reducere kompleksiteten, øge fleksibiliteten og skalere forretningen. 
 
Forventninger til 2017/18 Koncernens omsætning forventes at vokse med omkring 10 procent i forhold til 2016/17. Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og kapitalisering (EBITDAC) i den underliggende forretning forventes at udgøre 8-10 procent af omsætningen. 
 
Langsigtede finansielle mål Koncernen har som mål at levere en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 10 procent over de kommende tre år, mens resultatet før renter og skat (EBIT) i den underliggende forretning forventes at overstige 12 procent ved udgangen af 2019/20. 

For yderligere information, kontakt
Bang & Olufsen
www.bang-olufsen.com
 Brugermenu

Brugernavn:

Adgangskode: