Nerds.dk - Hifi, Stereo & Lyd Community

Årsregnskab: Bang & Olufsen

Tocifret vækst og forbedret lønsomhed

Årsregnskabet kan sendes på email ved henvendelse på mail@nerds.dk - eller via linket i teksten.

I 2017/18 leverede Bang & Olufsen en omsætningsvækst på 11 procent, en EBIT-margin på 3 procent og positive frie pengestrømme på 85 millioner kroner.  
 
Bang & Olufsen har offentliggjort årsregnskabet for 2017/18.  
 
Administrerende direktør i Bang & Olufsen, Henrik Clausen, udtaler om regnskabet: 
 
“Bang & Olufsen opnåede en vækst på 11 procent, forbedrede lønsomheden og genererede positive frie pengestrømme i 2017/18. Vi er tilfredse med resultatet og med den fremgang, vi har vist i regnskabsåret. Resultatet afspejler vores indsats for at ændre vores forretningsmodel, lancere innovative produkter og styrke vores brand og distributionssetup.” 
 
Bang & Olufsens årsrapport kan findes på https://www.bangolufsen.com/en/corporate/investors/company-annoucements 
 
Væsentlige punkter fra regnskabet: 
 
2017/18 sammenholdt med 2016/17

Koncernens omsætning var 3.285 millioner kroner. Det var en fremgang på 11 procent (14 procent i lokale valutaer)

Forretningsenheden B&O PLAY viste en vækst på 25 procent (28 procent i lokale valutaer), og forretningsenheden Bang & Olufsen viste en vækst på 1 procent (4 procent i lokale valutaer)

Koncernens bruttomargin var 40,9 procent mod 38,1 procent sidste år. Der var tale om en forbedring af bruttomarginerne i både Bang & Olufsen og B&O PLAY i forhold til sidste år.

Lønsomheden – EBITDAC (resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og kapitalisering) i den underliggende forretning var 281 millioner kroner, hvilket svarer til en EBITDAC-margin på 9 procent. EBIT i den underliggende forretning var 110 millioner kroner, hvilket svarer til en underliggende EBIT-margin på 3 procent

Nettoresultatet for koncernen var 81 millioner kroner mod et nettotab på 117 millioner kroner sidste år

Frie pengestrømme i 2017/18 var 85 millioner kroner 
 
Aktietilbagekøbsprogram Baseret på koncernens mål for nettolikviditet og resultatet for 2017/18 foreslår bestyrelsen at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på 485 millioner kroner, som vil blive gennemført, hvis det godkendes af aktionærerne på den ordinære generalforsamling. 
 
Forventninger til 2018/19

Koncernens omsætning forventes at vokse med mere end 10 procent i forhold til 2017/18

Kapacitetsomkostninger i procent af omsætningen forventes at være uændrede i forhold til 2017/18

EBIT-marginen forventes at blive forbedret i forhold til 2017/18 og være i intervallet 7-9 procent i 2018/19 
Koncernens frie pengestrømme forventes at være over 100 millioner kroner.  

For yderligere information, kontakt
Bang & Olufsen
www.bangolufsen.com
 


Brugermenu

Brugernavn:

Adgangskode: