Skinbjerg Audio Signalkabel

Af kim, 14 marts, 2021
Af
Skinbjerg Audio
Skinbjerg Audio derfor udviklet sit eget signalkabel med særligt fokus på svage signal og udelukkelse af støj

I forbindelse med udviklingen af en meget støjsvag high-end pickup forstærker har vi hos Skinbjerg Audio bemærket vigtigheden af en kvalitetsforbindelse mellem Moving Magnet pickupper og indgangen på pickup forstærkeren.

Til formålet at overføre det sarte signal fra en MM pickup uden tab og uden indstråling af støj og brum, har Skinbjerg Audio derfor udviklet dette helt specielle kabel på 2 x 1 meter.
 

Samtidigt er kablet også velegnet til MC pickup, samt til linje-niveau fra signalkilder til forstærker, eller mellem forforstærker og effektforstærker. Du kan længere nede læse om kravene til de forskellige signaler, og hvorfor de tekniske detaljer i Skinbjerg Audio Signal Kabel er valgt som de er.

Features
- Dobbeltskærmet coaxial kabel.
- Flettet skærm af kobber til afskærmning af HF.
- Folieskærm der dækker 100% til afskærmning mod lave frekvenser og brum.
- Multicore midterleder af kobber.
- Præcisions stik fra Neutrik i Schweiz.

Tekniske data
Frekvensgang (-3dB): 0 Hz - 450 MHz
Niveau tab 1 meter (DIN45500): -0,00001 dB
Holdbarhed: mere end 1.000 til- og frakoblinger
Kapacitet: 50 pF/meter
Seriemodstand (centerleder + skærm + stik for 1 meter): 0,078 Ohm
Overholder CE og ROHS, håndsamlet i Danmark.


Skærmens rolle
For at holde støjen ude er det uhyggeligt vigtigt at signalkablet er virkelig godt skærmet.
Ikke-skærmede signalkabler (f.eks. af to eller tre flettede enkeltledere) er en virkelig dårlig idé til pickup signaler.

Mange skærmede kabler benytter sig kun af en skærm bestående af en strømpe af flettede kobbertråde, der dækker op til ca 60% af kablets overfladeareal. Til et linie signal er det ofte 'godt nok' til at holde støj ude, men til det højt-impedansede MM pickup signal er det ikke godt nok, da støjsignalet kan finde vej igennem den flettede skærm.

Derfor benytter Skinbjerg Audio dobbelt skærm hvor der, udover den flettede strømpe af kobberledere, også er en folieskærm der omslutter inderlederen og derved indkapsler denne 100%. Det giver den laveste risiko for indstråling af udefra kommende støj.
 

Vigtigheden af kablets elektriske egenskaber
Alle kabler har en seriemodstand, en serie induktans og en kapacitans mellem inderlederen og skærmen.

Læg mærke at der her ikke tales om den såkaldte "karakteristiske impedans", som benyttes til korrekt terminering af specifikke længder ved højfrekvente transmissionslinier ( …dem der typisk angives som 50 og 75 ohm for RG58 og RG59 kabler), nej her tales der om den direkte modstand igennem kablets kobber, og den direkte kapacitans mellem lederne, hvilket er noget helt andet.

For mindst muligt tab i transmissionen skal vi selvfølgelig helst nærme os en modstand på 0 Ohm, en induktans på 0 Henry og en kapacitans på 0 Farad, men det er desværre ikke altid muligt.

Når det kommer til de transmissionmæssige evner og kablets elektriske egenskaber så spiller de høje impedanser i MM signaler også kraftigt ind.
Serie modstand og serie induktans i kablet er med 1 meters længde ikke noget problem, men parallel kapacitansen mellem de to ledere påvirker frekvensgangen direkte i diskanten. For hver 50pF ekstra kapacitans kommer der et +2dB ekstra peak ved 7-15kHz. Derfor er det vigtigt ved MM pickuper, at kapacitansen i kablet er lavest muligt.


God kontakt
Præcisionen i Phono-stikkene har også afgørende betydning for bedst mulig transmission. Desto bedre stikkene passer med hinanden, desto bedre holdes støj og brum ude, og desto større er kontaktfladen mellem stik og bøsning, hvilket giver den lavest mulige seriemodstand.
Med hensyn til kontaktflade er det desværre sådan, at udover cirkelformen ( altså hvor rundt stikket er), så varierer diameteren utroligt meget fra producent til producent. Det er praktisk talt umuligt at lave en diameter på et stik der passer godt på alle phono-bøsninger, der selvfølgelig også varierer mellem de forskellige producenter af audio-udstyr.
Skinbjerg Audio Signal Kabel benytter stik fra Neutrik i Schweiz, der har flere detaljer for at få perfekt afskærmning og en god kontaktflade.

For det første så dobbeltsikres stelforbindelsen ( eller minus polen) fordi at to let fjedrene arme sikrer perfekt kontakt, hvis diameteren ikke passer helt til bøsningen.
Modsat mange andre high-end kabler, så er pasningen ikke så stram, at man risikerer at trække stikket i stykker, men altså stadig med rigtig god kontakt.
Billeder siger mere end 1000 ord, se her:

For det andet så er gevindet mellem stikket og huset/kraven så snævert, at under montagen så skærer de to emner sig ind i hinanden. Det giver en perfekt elektrisk forbindelse, og dermed en 100% indeslutning af kablets inderleder.
Visse andre stik-typer bærer kun stelforbindelsen med en tynd pind, og blotter dermed store dele af inderlederen for støjindstråling.
Det er naturligvis ikke tilfældet med Skinbjerg Audio Signal Kabel, der afskærmer inderlederen 100% fra afsende-enden til modtage-enden.


For at minimere korrosion efter bare få år, er det helt normalt at kobberet på stik til audio er guldblagte. På billigt kinesisk produceret - men dyrt solgte, såkaldte "high end" - mærkevare kabler, ser man desværre ofte at der er sparet på kvaliteten.
Enten er guldbelægningen så tynd at den skaller af ved ganske let tryk, eller også indeholder stikket mere nikkel end kobber, og kan derfor ikke kan binde guldbelægningen ligeså godt. På Skinbjerg Audio Signal Kabel er stikkets kobber kontaktflader er selvfølgelig belagt med en tyk guld-belægning. Faktisk så tykt et guld-lag, at selv grov mishandling med metalværktøj ikke umiddelbart fører til ridser eller brud på belægningen. Derfor kan vi love over 1000 til- og frakoblinger, uden degradering af guldbelægningen eller risiko for korrosion.

Forskellen på et linie signal og et MM pickup signal
Ud over den lave signalstyrke, så er er der kæmpe forskel på impedanserne, og det har i virkeligheden større indflydelse på hvor støjfølsomt signaltransmissionen er. Udefra kommende støjsignaler har meget svag signalstyrke, så hvis impedansen i transmissionssystemet er tilpas lav, så vil signalet ikke kunne danne en spændingsforskel mellem lederne i transmissionssystemet.

Et linie signal leveres fra udgangen af en signalkilde eller en forforstærker, og det sker typisk fra en 220 Ohms udgangsimpedans ind i en 47 kOhms indgangsimpedans. Denne transmission er så tæt på en kortslutning set fra den udefra kommende støjs synspunkt, at den ikke kan opbygge nok spænding til at være af betydning. Desuden er signalets egen styrke ganske høj, så indstrålet støj ligger meget langt nede i forhold til.

Det som gør netop signalet fra en MM pickup utroligt følsom mod støj og især brum, det er pickuppens høje udgangsimpedans på 2-3 kOhm kombineret med en høj induktans på 500-1000 mH. Og når signalet så også er ca 1/100 del styrke af et liniesignal, ja så har indstrålet støj og brum relativt let spil.

Krav til MC-pickup
Med de ekstremt lave impedanser som en MC pickup udviser (typisk 2-10 Ohm ) og en tilsvarende lav indgangsimpedans på 20-100 Ohm i MC-pickup forstærkeren, så ligger det optimale MC kabel faktisk tættere på kravene til et højttalerkabel end et liniekabel.

Det er altafgørende at seriemodstanden er lav, da den er i serie med signalet, og kan udgøre et decideret dæmpeled.
Her er dette kabel heldigvis også på hjemmebane, da de ca 40 corer i inderlederen er i oxygenfrit kobber, og udgør en ganske lav seriemodstand.

Afskærmning er dog stadig vigtigt, for selvom vi er i meget lave impedanser og indstråling næsten bliver kortsluttet, så er der samtidigt tale om ekstremt lave signal-niveauer fra MC pickuper, og selv et meget svagt indstrålet radiosignal kan stadig risikere at udgøre en væsentlig støjniveau.

Med lav seriemodstand og både flettet skærm og folieskærm, så egner Skinbjerg Audio Signal Kabel sig også ganske godt til overførsel af det ultra lavimpedante MC-pickup signal.

Krav til liniekabel
Egentlig er kravene til transmission på linje niveau ( 775 mV - 2 V RMS ) ikke særligt høje. Afsenderen har lav impedans, og signalet er rigeligt kraftigt til at overdøve al indstrålet radiostøj.

Alligevel er det min erfaring at god afskærmning også er vigtigt her.
Ved flere lejligheder har jeg konstateret at kabler der kun har en flettet skærm med store "masker", eller et uskærmede lederpar benyttet på linje-niveau, simpelthen opsamler hørbart brum.

Måske fordi at de ofte ligger tæt på 230V kablerne på bagsiden af en effektforstærker. Eller måske hvis de bliver brugt mellem et effekttrin og enten en passiv forforstærker eller en forforstærker med rør, der for begge typers vedkommende kan have en udgangsimpedans på op til flere kiloOhm. Højere udgangsimpedans øger risikoen for indstråling af støj, så igen er Skinbjerg Audio Signal Kabel velegnet på grund den 100% tætte skærm.

Summa summarum
Så altså uanset om du skal bruge et støjfrit, 100% afskærmet, lavimpedant kabel med lav kapacitans og gode stik til overførsel af signalet fra din MM pickup, eller din MC pickup, eller mellem en liniekilde og din forforstærker, eller mellem din for- og effektforstærker, så er Skinbjerg Audio Signal Kabel et godt valg.
alt materiale på disse sider er © copyright-beskyttet af Henrik Skinbjerg


Prisen er 999,- for 2x1 meter, andre længer laves for tillæg på 250 kroner per meter.

For yderligere information, kontakt
Skinbjerg Audio
https://www.skinbjerg-audio.dk/
henrik@skinbjerg-audio.dk